Leefschool

'Eureka'

Kapellendries 85
9230 Wetteren
Tel. 09-365.79.13
E-mail: bs.kalken@g-o.be

banner_zonnebloem_inhoud_1 (30K)

Bezoek onze blog

Visie

Leefschool Eureka is een school die :

 • kinderen structuur biedt en hen leert plannen
 • openheid nastreeft en kinderen leert om hun mening beleefd en correct te verwoorden
 • creativiteit stimuleert
 • durf aanleert zonder overmoedig te worden
 • kinderen begeleidt om kritisch te leren denken over de snel evoluerende maatschappij
 • kinderen en ouders inspraakmogelijkheden biedt
 • de lat hoog legt : een methodeschool streeft immers dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen na als een traditionele school, alleen de aanpak is verschillend
 • oog heeft voor kinderen die nood hebben aan extra uitdagingen
 • uniek gelegen is : middenin het groen, aan de rand van Wetteren

In een leefschool :

 • gaan volwassenen op gelijke voet om met kinderen
 • is er zowel aandacht voor het individuele als voor de groep
 • leeft en leert men in een niet-competitief klimaat, waarbij gestreefd wordt naar succeservaringen voor elk kind
 • heeft men oog voor alle mogelijke talenten van kinderen, biedt men die talenten ontplooiingskansen en waardeert men die talenten

Aarzel niet om ons te contacteren indien u de school wil bezoeken ! We leiden u graag rond en leggen u met veel plezier en enthousiasme het principe van de leefscholen van het GO! uit.

Veel gestelde vragen :

 • Is Leefschool Eureka een school voor slimme kinderen? lees meer...
 • Is Eureka een school voor buitengewoon onderwijs? lees meer...
 • Waar kan mijn kind terecht na Leefschool Eureka? lees meer...
 • Mogen de kinderen doen wat ze willen? lees meer...
 • Waarom zou ik kiezen voor een leefschool? lees meer...
 • Leert men op Eureka alles wat men op een lagere school moet leren? lees meer...
 • Hoe zit het met structuur en discipline in Leefschool Eureka? lees meer...
 • Hoe zit het met de ouderparticipatie? lees meer...